ארכיון חודשי: אפריל 2010

הגלישה לחברים בלבד! תביעה ייצוגית בגין הפליה ברשת החברתית

ביום שני, בשעה 16:30, יתקיים במרכז הבינתחומי משפט מבוים שעוסק במקרה (דמיוני) שבו התקיימה הפליה בקבוצת חברים ברשת החברתית.

תאור עובדות המקרה:

 הרשת החברתית:

אתר Inter-People אתר Inter-People, המשמש כרשת החברתית הראשונה באינטרנט בשפה העברית, הוקם בתחילת שנת 2007. האתר הוא בבעלותה של חברת Inter אשר רשומה בישראל. מספר החברים ברשת נכון לחודש דצמבר 2009 עומד על 1,200,000 חברים, 15% מתוכם הם ערבים. ההצטרפות לרשת החברתית נעשית על ידי מילוי טופס קצר הכולל נתונים אישיים ונדרשת הסכמת המשתמש לתנאי השימוש. עם ההצטרפות לאתר נוצר למשתמש באופן אוטומטי עמוד אישי ברשת החברתית אשר כולל פרופיל עם פרטים שמילא המשתמש. האנשים ברשת "קשורים" זה לזה באמצעות הגדרת החברות ביניהם. משתמשים ברשת יכולים ליזום ולפתוח קבוצות בעלות עניין משותף אשר מאגדות בתוכן מספר של משתמשים שחולקים מידע ותחומי עניין ביניהם. לכל קבוצה כזו יש עמוד אישי שבו יש לוח מידע, 'פרופיל' בו מפרטת הקבוצה את מועד הקמתה, תחום העניין המשותף לה ומספר החברים בה המתעדכן on-line.

הקבוצה:

אינטר-דייט בחודש אפריל 2009 הוקמה ב – Inter-People קבוצת "אינטר-דייט", אשר הפכה תוך מספר חודשים לקבוצה הפופולארית ביותר ברשת החברתית. נושא הקבוצה הוגדר כקבוצת היכרויות ונכון לחודש אוקטובר 2009 מספר החברים בה עמד על 30,000. בעת הקמת הקבוצה, הגדיר יזם הקבוצה כי על מנת להתקבל לקבוצה צריך כל משתמש לקבל את הסכמתם של לא פחות מ 10 מחברי הקבוצה וכי הקבוצה רשאית להוציא חבר מהקבוצה בהסכמה של לא פחות מ 20 מחבריה. במקרה בו לא תושג ההסכמה הנדרשת לקבלה תוך שבעה ימים, או במקרה ויש 20 חברים שהחליטו על הוצאת משתמש, נשלחת אל המשתמש הודעת דחייה אוטומטית.

התובעים

עומאר לאנר, נרשם בתחילת שנת 2008 לאתר, בעת הרישום הצהיר עומאר כי הוא מקבל את תנאי השימוש באתר ומילא בין היתר את הנתונים הבאים: סטאטוס משפחתי: רווק; דת: מוסלמי; לאום: ערבי; עיר מגורים: טירה; עיסוק: סטודנט למשפטים, מתנדב במרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. עומאר ביקש להצטרף לקבוצה, אך כעבור מספר ימים קיבל הודעת דחייה אוטומטית מהקבוצה.

רנה גנמא, נרשמה בתחילת שנת 2009 לאתר, בעת הרישום הצהירה רנה כי היא מקבלת את תנאי השימוש באתר ומילאה בין היתר את הנתונים הבאים: סטאטוס משפחתי: גרושה + 2; דת: נוצריה; לאום: ערביה; עיר מגורים: תל אביב – יפו; ארץ מגורים: ישראל; מקום לידה: ישראל; עיסוק: מורה. רנה התקבלה לקבוצה, בהתאם להסכמה של 10 חברים, אולם כעבור ימים ספורים, קיבלה הודעה אוטומטית לפיה הוחלט על הוצאתה מהקבוצה בהחלטה של אחוז החברים הנדרש לכך.

התובענה הייצוגית

 בבדיקה שערכו עומאר ורנה גילו כ150 משתמשים ערבים אשר נדחו מהקבוצה או הוצאו ממנה; הם גילו משתמש ערבי אחד – מוחמד יוסף – שהינו חבר בקבוצת אינטר דייט, אולם הוא לא מילא את הנתונים דת ולאום; כמו כן גילו שקיימים לפחות 30 משתמשים יהודים שקיבלו הודעת דחייה אוטמטית על ידי הקבוצה שכן לא הושג הרוב הנדרש לצורך קבלתם. בנסיבות אלה, החליטו עומאר ורנה להגיש כתב תביעה בצירוף בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית כנגד חברת אינטר בע"מ, קבוצת אינטר דייט ויזם הקבוצה