ארכיון חודשי: ינואר 2010

הייצוגית הולמת – הפשרה לא תמיד

מאמרון שלי שמסביר את הבעייתיות באישורן של פשרות בתובענות ייצוגיות בישראל

http://www.faculty.idc.ac.il/klement/HebArt/OrechHadin.pdf

חובת חבישת קסדה – נתונים חדשים

המאמר, שבחן חובת חבישת קסדה לילדים בגיל 5-15 מוצא שלוש השפעות מרכזיות:

1. הפחתה בשיעור מקרי מוות.

2. הגדלה בשיעור הילדים שחבשו קסדה.

3. הקטנה בשיעור הרכיבה באופנים בקרב ילדים.

 

האם ההשפעות על מבוגרים דומות?

יש דיון ישן שלי בשאלת חובת חבישת קסדה. אני חושב כעת כיצד לעדכן אותו לאור הכוונה לשנות את החוק.

סידור המדפים בשופרסל, צרכנים ועובדים

מירב מיכאלי כותבת על סידור המדפים בשופרסל. הרשת מתכוונת לסדר בעצמה את המדפים ולגבות מהספקים מחיר שגבוה בערך פי שלוש מעלויות הסידור. מיכאלי מתלוננת על כך שבעלי שופרסל לא מעבירים את ההפרש לעובדות שיסדרו את המדפים, וקוראת לחקיקה שתסדיר את הנושא.

כרגיל, הכל הפוך!

הבעיה בהסדר החדש היא יכולתה של שופרסל, שיש לה ככל הנראה כוח מונופוליסטי, לגבות מהספקים את המחיר, שגבוה מעלות הסידור. מאחר שהמחיר יגולגל על הצרכנים, הפגיעה העיקרית תהיה בהם. שופרסל היתה יכולה לאפשר לצרכנים את כל היתרונות שנובעים מכך שתעביר את סידור המדפים אליה, ולהעלות את מחירי המוצרים רק במחיר העלות של הסידור. העלאה זו היתה מתקזזת עם הורדת המחירים על ידי הספקים (שאינם נושאים בעלויות הסידור יותר). הצרכנים היו מרוויחים סידור טוב ויעיל יותר, שופרסל, הספקים והעובדים לא היו נפגעים.